De nya riktlinjerna från SBK säger att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. Det enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

Detta beslut gäller från och med nu till och med 31 maj 2020 och kan förlängas vid behov. Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Läs mer om beslutet här:
https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/hundaktiviteter-begransas-till-max-tio-personer-utomhus