Valberedningens förslag inför 2021

Nu finns det i klubbstugan uppsatt ett förslag från valberedningen till samtliga poster i styrelsen och alla sektorer/kommittéer inför 2021 års årsmöte. Detta förslag är ett första utkast och fram till den 15 december kan även medlemmar lämna in sina egna förslag.   Förslagen mailas in direkt till styrelsen till info@ljungbybrukshundklubb.se, skriv då namn på…

Continue Reading

Skotträning

Vi har i dagsläget ingen utsatt tid eller dag för skotträning på klubben. Däremot finns det två startpistoler som man kan låna vid behov, av antingen Mona-Lisa Carlsson (070-3058960) eller Anders Svensk (0708-442763). Man tar i så fall själv kontakt med någon av dem för mer information och för att bestämma tid, och betalar då…

Continue Reading

Toaletterna i klubbstugan

Våra toaletter har tillfälligt varit ur funktion under helgen, men är nu återigen fungerande. Dock är det fortfarande lite saker i samband med detta som behöver åtgärdas som vi jobbar vidare på. Tills dess kan det hända att toaletterna börjar strula igen, så om möjligt så försök att planera eventuella toalettbesök till innan eller efter…

Continue Reading