Med anledning av få anmälningar och att covid-19 återigen ser ut att börja öka, så har vi tyvärr valt att ställa in medlemsfesten på kvällen under klubbmästerskapet, lördag 10/10.
 
Vi hoppas på att kunna ha en sommarfest 2021 istället.