Med tanke på rådande situation har vi beslutat att ställa in det medlemsmöte som skulle ha ägt rum den 15 september på klubben. Vi känner dock fortfarande att det är viktigt att våra medlemmar får ta del av information, men också får chansen att yttra sig och påverka klubbens framtid. Därmed har vi tagit fram en digital variant av medlemsmöte — eller medlemsinformation.

Nedan är ett formulär med kort info om årets kommande aktiviteter, men även med fält för input och tankar från er medlemmar. Vi hoppas på så sätt att vi ger alla möjlighet att tycka till och lämna önskemål som annars kanske inte hade kommit fram.

För att gå vidare till formuläret, följ länken här: https://forms.gle/Bb4uWm4dJihsFPhu7