Har du och din hund under året flyttats upp till en högre klass inom någon gren? Vid årsmötet så premieras klubbens medlemmar som med en eller flera av sina hundar har flyttats upp i någon gren under föregående år. Resultaten behöver då mailas till ordforande@ljungbybrukshundklubb.se senast den 11 februari.

Inför årsmötet behöver vi också få in verksamhetsberättelser för föregående år från klubbens olika verksamheter. Dessa behöver mailas till ordforande@ljungbybrukshundklubb.se senast den 11 februari.