Vill du specialisera dig på någonting tillsammans med din hund? I brukset finns det flera olika specialmoment att välja mellan.

Förutom lydnad så finns det också så kallade bruksprov inom Svenska Brukshundklubben, som innehåller ett lydnadsmoment och ett specialmoment som du själv väljer. Dessa utförs både på appell och i skog och mark.

Lydnadsmomentet är i brukset obligatoriskt att genomföra och innehåller olika moment beroende på vilken klass man tävlar i (appellklass till elitklass). Dessa moment sker både med och utan koppel och kan vara fotgående, gå före och apportering.

Varje ekipage ska på tävling dessutom genomföra ett av de fem olika specialmomenten som ingår i bruksprovet. Alla specialmoment skiljer sig åt och ställer olika krav, och det bästa är att försöka hitta vad som passar dig och din hund bäst.

Spår

I bruksspåret ska hunden följa en markbunden vittring av en människa, kopplad i en spårlina som föraren håller i. I spåret ligger dessutom ett antal träpinnar som hunden ska antingen markera eller plocka upp och lämna till föraren. Hundar tycker ofta att spår är väldigt roligt eftersom de kopplar ihop det med sina naturliga instinkter att spåra och leta upp föda. Som förare är det dessutom spännande att se en spårhund arbeta och få bättre förståelse för deras otroliga luktsinne.

Sök

I specialmomentet sök ska hunden hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen. Att träna och tävla i sök är därför mycket socialt, och har man en hund som tycker om människor och inte har något problem att ta kontakt med främmande människor så är det en bra början. Hunden kommer dessutom behöva kunna jobba mycket självständigt men ändå kunna följa sin förares dirigering då den jobbar okopplad.

Rapport

I rapport ska hunden springa mellan två så kallades stationer så fort som möjligt. Längden mellan stationerna ökar i takt med att man avancerar högre upp i klasserna. Eftersom momentet sker helt okopplat är det en bra förutsättning att hunden kan arbeta självständigt ifrån sin förare. Föraren skickar sedan hunden framåt till en andreförare utplacerad på det givna avståndet, därmed är rapport en gren som alltid behöver tränas i par.

Patrull

I specialmomentet patrull ska hunden spåra och upptäcka luftvittring och ljud från människor i ett begränsat patrulleringsområde. Det är därför en bra förutsättning om hunden är duktig på att spåra sedan tidigare. I patrull blir hunden bättre på att arbeta med ljud- och vindmarkeringar.

Skydd

I skyddet ska hunden stoppa en flyende person och avvärja kraftiga hot mot föraren. Skyddsgrenen kräver stor lydnad av hunden som endast får agera i vissa situationer på förarens kommando. Andra bra förutsättningar för att träna och tävla i skydd är en god kamplust, skärpa, försvarslust och goda nerver.

 

Är du intresserad av brukset och vill läsa mer, kika då på SBKs egna hemsida.

 

Senast uppdaterat: 24 jun 2018 @ 12:41