Styrelsen Ljungby Brukshundklubb fram till årsmötet 2024.

Ordförande
Mona-Lisa Carlsson (070-305 89 60)

Vice ordförande
Anna Sjöberg

Sekreterare
Annica Edvinsson

Kassör
Ewa Törnblom

Ledamöter
Anita Samsson
Sofia Beckvall (0705-88 20 09)
Ulla Svensk

Suppleant
Nettan Modig
Petra Pålsson

Valberedning
Emeli Rönnlund
Monica Lundahl

Revisor
Lisbeth Wikström
Johan Rönnlund

Revisor suppleant
Örjan Svensson

 

Senast uppdaterat: 25 feb 2023 @ 16:23