Nu finns det i klubbstugan uppsatt ett förslag från valberedningen till samtliga poster i styrelsen och alla sektorer/kommittéer inför 2021 års årsmöte. Detta förslag är ett första utkast och fram till den 15 december kan även medlemmar lämna in sina egna förslag.
 
Förslagen mailas in direkt till styrelsen till info@ljungbybrukshundklubb.se, skriv då namn på den medlem som du vill föreslå, vilken funktion som avses samt en kort presentation av personen som förslaget avser.
 
Efter den 15 december sätts alla förslag sen ihop till ett slutgiltigt förslag som presenteras innan och under årsmötet 2021.