Den 19/10 och 26/10 är klubbstugan uthyrd. Den del av planerna som ligger närmast parkeringen går fortfarande bra att träna på för klubbens medlemmar. Självklart sker detta genom att ta hänsyn till de som hyr ut och inte störa dessa i och med sin träning.