Grundstadgar
Sätter ramarna för hela SBKs verksamhet, både centralt, regionalt och lokalt.

Normalstadgar lokalklubb
SBKs normalstadgar styr verksamheten för lokalklubbar utifrån grundstadgarna.

(Tryckfelsnisse i stadgar gällande antal revisorer. Då texten rörande antalet revisorer har fallit bort i de nya stadgarna, § 9 för lokalklubb, distrikt och rasklubb, vill vi förtydliga att det vid årsmötet ska väljas två ordinarie revisorer och två revisorsuppleanter).

  • Vi följer SBKs policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning
  • Alla hundar oavsett ras är välkomna.
  • Vi verkar för hundträning med positiva inlärningsmetoder.
  • Vi vill utbilda och skapa kunniga hundägare.
  • Vi främjar hundsporten.
  • Vi behåller egna personliga åsikter för oss själva, vi har alla varit nybörjare någon gång och vi har olika högt ställda mål med vår träning. Däremot försöker vi ge varandra träningshjälp och konstruktiv kritik

 

Senast uppdaterat: aug 16, 2020 @ 19:21